Allmäna villkor

Juridiska snabblänkar

 

 

Vi ber att du skriver ut och sparar villkoren så att du lätt kommer åt dem vid behov.

MANSIONPOKER.COM ÄR ETT VEDERBÖRLIGEN AUKTORISERAT OCH VARUMÄRKT KASINO SOM TILLHÖR MANSION ONLINE CASINO LIMITED, ETT FÖRETAG FÖR ONLINE-SPEL FULLSTÄNDIGT LICENSIERAT OCH REGLERAT AV GIBRALTARS REGERING I ENLIGHET MED FÖRESKRIFTERNA I LAGEN OM SPEL AV ÅR 2005 I ENLIGHET MED GIBRALTARS LAGAR, FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV ONLINE-SPEL.

Dessa villkor utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss, där det uttryckligen är överenskommet att dessa ej kan varieras eller ändras, förutom genom en uppdatering eller modifikation, vilket kommer att publiceras på denna webbsida och meddelas dig skriftligen då det gäller mer betydande ändringar, vilka är effektiva från det datumet. Som en del av denna rätt att ändra avtalet kan vi novatera det till en av våra koncernbolag som en del av en korporativ omstrukturering eller omorganisationon. Om du väljer att fortsätta ditt deltagande i kampanjen efter att en publiceringen av de uppdaterade villkoren skett innebär det att du accepterar de ändrade eller uppdaterade villkoren. Du bekräftar och accepterar att det är ditt  eget ansvar att se efter sådana ändringar, uppdateringar och/eller modifikationer.

För tydlighetens skull så exkluderar detta uttryckligen alla slags variationer eller ändrigar till dessa villkor givna muntligt, via chat, SMS, email eller liknande, av misstag eller liknande av individuella kundserviceanställda eller någon av våra andra representanter.

 

1. Beskrivning
1.1 I följande föreskrifter anges de villkor som reglerar din användning av, åtkomst av, och deltagande i alla tjänster som tillhandahålles av MANSION Online Casino Limited, MANSION Sportsbook Limited och MANSION Exchange Limited verksamma under namnet MANSION (Gibraltar) Limited (sammantaget kallat "MANSION", "vi", "vår" eller "oss" enligt sammanhanget) när som helst inklusive utan begränsning kasino enligt definitionerna nedan ("tjänsten"/"tjänsterna") på och/eller genom webbplatsen på www.mansionpoker.com, och alla andra webbplatser som drivs av MANSIONPOKER.COM ("webbplatsen/webbplatserna").

Dessa föreskrifterna är avsedda att läsas tillsammans med satsningsreglerna ("Husets satsningsregler") i tillämpliga fall, samt med eventuella andra villkor och föreskrifter som styr användningen av tjänsterna, programmet samt åtkomsten av webbplatsen/webbplatserna och deras innehåll (sammantaget dessa "Termer och villkor").

1.2 "Satsning" eller "satsningar" innefattar i fråga om dessa termer och villkor utan begränsning vadslagning och spel i samband med vilka som helst och/eller samtliga av de tjänster som erbjuds på webbplatsen/webbplatserna;
"Enhet(er)" innebär alla enheter som används för att komma åt programmen, inklusive men ej begränsat till persondatorer, bärbara datorer, mobiltelefoner, handdatorer och PDA-telefoner som utnyttjas för att komma åt och använda webbplatsen/webbplatserna och delta i tjänsterna;

“Spelarkonto” - Ett enda personligt konto för en enda hushållsadress, öppnat av en individ och underhållet hos oss för att göra det möjligt för denna person ska kunna delta i satsning

"Programmet”- det program som är licensierat till oss inklusive alla övriga program eller datafiler eller varje annat innehåll som härrör därifrån, och som krävs för att ladda ner, öppna eller på annat sätt utnyttjas av dig från den webbplats som gör det möjligt för dig att delta i tjänsterna;

2. Godtagande
2.1 Genom att markera rutan intill "Jag godtar termerna och villkoren" och genom att klicka på den relevanta knappen "SKAPA" under registreringen bekräftar och godtar du att:
  (i) du har läst, till fullo förstått och godtagit dessa termer och villkor; samt
  (ii) dessa termer och villkor utgör ett juridiskt bindande avtal ("Avtal") mellan dig och MANSIONPOKER.COM beträffande användningen av tjänsterna.
2.2 Om du inte godkänner några av dessa villkor ska du inte markera rutan intill "Jag godtar termerna och villkoren", inte klicka på knappen "SKAPA" och inte försöka använda eller fortsätta använda några av tjänsterna eller hämta och/eller installera programmet.
3. Modifiering
3.1 Vi förbehåller oss ensamrätt att ändra, uppdatera och göra tillägg i dessa villkor samt i husets satsningsregler (eller någon del av dessa). Som en del av denna rätt att ändra avtalet kan vi novatera det till en av våra koncernbolag som en del av en korporativ omstrukturering eller omorganisationon när som helst och alla sådana ändringar. Uppdateringar eller tillägg kommer att publiceras på vår hemsida/or. De ändrade, uppdaterade, eller kompletterade villkoren samt husets satsningsregler gäller från det att de publiceras på hemsidan/orna. Om du fortsätter att använda, komma åt och delta i tjänsterna på eller genom webbplatsen/webbplatserna och enheten/enheterna efter sådan publicering innebär det att du godkänner de modifierade eller uppdaterade termerna och villkoren och husets satsningsregler så som de anges vid varje tillfälle.
3.2 Du bekräftar och godkänner att det är ditt eget ansvar att kontrollera sådana ändringar, uppdateringar och/eller tillägg. MANSIONPOKER.COM kommer meddela dig om viktiga ändringar, uppdateringar eller tillägg.
3.3 De villkor som anges här utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Du har accepterat att dessa villkor inte på något sätt kan ändras förutom om MANSIONPOKER.COM förser spelare med skriftliga uppdateringar och/eller tilläggsavtal där det tydligt framgår ändringarna i villkoren. För tydlighetens skull utesluter detta allt som sägs muntligt, via chatt, sms, e-post eller via andra medel, av misstag eller på annat sätt av vår kundtjänst eller andra representanter.
4. Information och immateriella rättigheter
4.1 Den information, material och uppgifter som lämnas eller görs tillgängliga för dig eller som genereras och/eller sammanställs på hemsidor, tjänster och/eller genom enheter eller i annan form inklusive, utan begränsning, marknadsföring program och material, resultat, statistik, sport data och listor fixtur, odds och satsningssiffror, text, grafik, video och ljud ("Information"), hör till MANSIONPOKER.COM och/eller berörd tredje part och är för eget och icke-kommersiellt bruk.
4.2 Förutom enligt vad som uttryckligen anges i dessa villkor får du inte på något sätt eller med någon metod anpassa, kopiera, ändra, reproducera, lagra, sprida, visa, offentligt framföra inklusive i ett kabelprogram, publicera, sända, sälja, hyra ut, leasa ut, licensiera eller på annat sätt göra informationen tillgänglig för någon annan person, på någon annan webbplats, onlinetjänst eller anslagstavla eller genom något annat medium och/eller någon annan enhet utan att i förhand inhämta vårt skriftliga, uttryckliga tillstånd eller i fall som berör tredje parts material utan att i förhand inhämta skriftligt tillstånd från innehavaren av äganderättigheterna till detta material.
4.3 Programvaran, tjänsterna och informationen som tillhandahålles på webbplatsen/webbplatserna och/eller genom enheten/enheterna skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra former av immateriella rättigheter och äganderättigheter. Alla rättigheter till och intressen i programvaran, tjänsterna och informationen på webbplatsen/webbplatserna ägs av, licensieras till och/eller kontrolleras av MANSIONPOKER.COM (eller dess licensgivare). Du bekräftar att du inte övertar några rättigheter till, intressen i eller licenser för programvaran, tjänster eller information du använder för att få tillgång till , tjänsterna eller informationen genom att du använder och kommer åt programvaran (annat än vad som uttryckligen anges i detta avtal (se paragraf 8.2)), tjänsterna och informationen som tillhandahålles på webbplatsen/webbplatserna och/eller genom enheten/enheterna.
4.4 Det är inte tillåtet att använda någon form av artificiell intelligens som exempelvis och utan begränsning "robotar" i samband med tjänsten. Du får inte någon interaktion inom pokerrummet som inte är ett direkt till ditt personliga användande av programvaran och för det ändamål den är avsedd.
4.5 Du bekräftar och accepterar att iPoker kan vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra användning som är förbjuden med hjälp av sina biståndsprogram. Dessa åtgärder kan inkludera, men är inte begränsade till, undersökningar av mjukvaror vilka kan köras parallelt med att programvaran körs på användarens dator. Du accepterar att du inte kommer att försöka kringgå, störa eller blockera sådana åtgärder, inklusive, utan begränsning, störa användandet av tredje parts programvara som kringgår eller blockerar sådana åtgärder. Alla försök att begränsa iPoker i denna fråga gör att iPoker omedelbart har rätt att stänga av dig från tjänsten och du kommer därmed omedelbart förlora dina vinster.
5. Villkor för användning
5.1

Som ett villkor för användning av tjänsterna garanterar och intygar du att du inte kommer att använda eller komma åt webbplatsen/webbplatserna, tjänsterna, programvaran och/eller informationen i något syfte som är olagligt enligt någon lag som gäller för dig eller som är förbjudet enligt och/eller bryter mot dessa villkor. Personer bosatta i de följande länderna och dess territorier är inte tillåtna att delta i riktiga spelsatsnings- aktiviteter: Antigua och Barbuda, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Filippinerna, Frankrike, Hong Kong, Israel, Italien, Lettland, Nederländerna, Portugal,Rumänien, Serbien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Turkiet och U.S.A, dessutom skall personer bosatta i Singapore blockeras från webbplatsen i sin helhet. I synnerhet (och i tillägg till alla andra försäkringar eller garantier som anges i dessa villkor) garanterar, godtar och intygar du som villkor för användningen av tjänsterna:

  (i) att du handlar endast för egen räkning;
  (ii) att du inte har begränsad juridisk handlingsfrihet;
  (iii) att du inte har fått en diagnos eller klassificering som spelberoende eller tvångsmässig spelare;
  (iv) att du är över (i) 18 år eller (ii) annan laglig ålder eller myndighetsålder som fastställs av lagstiftning som gäller dig ("myndig ålder");
  (v) att du är fullt medveten om att du riskerar att förlora pengar när du använder tjänsterna;
  (vi) att du inte deponerar pengar som härrör från kriminella eller andra olagliga eller obehöriga aktiviteter;
  (vii) att du inte sysslar med kriminella eller på annat sätt olagliga eller obehöriga aktiviteter och/eller avser att använda det konto du öppnar hos oss i samband med sådana aktiviteter samt att du inte kommer att använda eller låta andra använda tjänsterna och ditt spelkonto för kriminella eller på annat sätt olagliga aktiviteter, inklusive utan begränsning penningtvätt, enligt lagstiftning som gäller för dig eller oss;
  (viii) att du kommer att hålla ditt användarnamn, kontonummer och lösenord säkra, hemliga och skyddade mot obehörig åtkomst eller användning och för att uppnå detta kommer att ändra ditt lösenord omedelbart eller meddela oss omedelbart om sekretessen på något sätt brustit för ditt användarnamn, lösenord eller kontonummer;
  (ix) att du är helt ansvarig för alla aktiviteter som pågår medan du kommer åt och använder tjänsterna på och genom webbplatsen/webbplatserna och/eller enheten under ditt användarnamn, kontonummer och lösenord oavsett om du har godkänt eller känner till sådan åtkomst och/eller användning;
  (x) att du inte får använda tjänsterna, webbplatsen, enheterna, programvaran eller informationen på något sätt som stör eller kan störa tjänsten och webbplatsernas tillgänglighet för andra användare eller göra någonting som försämrar eller kan försämra den optimala prestandan hos tjänsterna eller webbplatserna;
  (xi) att du inte får efterfråga eller på något annat sätt försöka få information om andra användare;
  (xii) att du inte får överföra eller sprida något program, någon fil eller några data som innehåller virus, är skadade eller kan påverka den driftsmässiga prestandan hos enheten/enheterna, programvaran, tjänsterna och/eller webbplatserna;
  (xiii) att din åtkomst eller användning av tjänsterna och informationen på och genom webbplatsen/webbplatserna och/eller enheten/enheterna inte är olaglig eller förbjuden enligt lagstiftning som gäller dig eller avtalsmässiga skyldigheter som gäller dig personligen eller andra personer i det land varifrån du för närvarande kommer åt webbplatsen/webbplatserna eller använder enheten/enheterna;
  (xiv) att du inte får använda någon enhet, robot, spindel, programvara, rutin eller annan metod (eller någonting av samma slag som det föregående) för att störa eller försöka störa den normala funktionaliteten hos tjänsterna, enheten/enheterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna, informationen eller några transaktioner som erbjuds på webbplatsen/webbplatserna och/eller genom enheten/enheterna;
  (xv) att du inte får publicera eller överföra till webbplatsen/webbplatserna, enheten/enheterna eller andra användare något material som är olagligt, trakasserande, skymfande, hotfullt, ärekränkande, obscent, oanständigt, provocerande, rasistiskt, etniskt stötande, pornografiskt eller profant, eller något annat material som kan utgöra eller uppmuntra till handlingar som kan betraktas som olagliga, kan leda till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lag;
  (xvi) att du inte är tjänsteman, direktör, anställd, konsult eller representant för MANSIONPOKER.COM eller någon av MANSIONPOKER.COMs samarbetspartner;
  (xvii) att du inte är anhörig till någon tjänsteman, direktör, anställd, konsult eller representant för MANSIONPOKER.COM eller någon av MANSIONPOKER.COMs samarbetspartner; och
  (xviii) att du inte får störa andras användning av tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran, enheterna och/eller informationen eller starta och/eller delta i enkäter, tävlingar eller kedjebrev eller publicera/överföra "skräppost" eller annan oombedd masspridning av e-post.
  (xix) Du godkänner att vår slumptalsgenerator kommer att avgöra resultatet av spel som spelas på vår webbsida och att du godtar resultatet av alla sådana spel. Vidare godtar den osannolika händelsen att det resultat som visas i programmet och det som visas på spelservern inte överensstämmer, skall det resultat som visas på spelservern vara det som gäller och du godtar att våra noteringar skall vara de slutgiltiga gällande termerna och omständigheterna rörande ditt deltagande i spelaktiviteterna.
  (xx) Du godtar att vi eller det företag som bearbetar betalningar för vår räkning kommer att hantera alla ekonomiska kontotransaktioner ("Betalningsbearbetare"). Du godtar härmed att Betalningsbearbetaren har rätt att hålla inne eventuella betalningar om Betalningsbearbetaren har orsak att tro eller hysa misstankar om att du är inblandad i eller har varit inblandad i bedräglig, i maskopi, olaglig eller oegentlig aktivitet.
  (xxi) Du godtar att du har hela ansvaret för att ha tillgång till och underhåll av all den datorutrustning och alla de telenätverk och internetanslutningstjänster som du behöver för att få tillgång till våra tjänster. Vi tar inte något som helst ansvar för eventuella förluster som åsamkats dig av den internet- eller telekommunikationsleverantör som du engagerat för att få tillgång till våra tjänster eller vår webbsida.
  (xxii) Du kommer inte att begå några handlingar eller uppvisa ett sådant beteende att det skadar vårt, vår programleverantörs eller eller någon annan hithörande serviceleverantörs rykte.
  (xxiii) All information som du anger eller har angett i samband med registreringen för att kunna användatjänsterna är korrekt och att du kommer att uppdatera denna information om ändringar skulle uppstå.
  (xxiv) Du fuskar inte eller försöker fuska eller avser att delta, direkt eller indirekt, i någon bedräglig plan med andra spelare i samband med satsningar.
  (xxv) Den information om debet/kreditkort som du angav i samband med registreringen överensstämmer med den registrerade kortinnehavarens information och kortet har inte tappats bort eller stulits;
  (xxvi) Du har inte tidigare innehaft ett spelarkonto, som suspenderats eller avslutats antingen av oss eller av något annat företag för online-spel, betalat tillbaka medel via ett spelarkonto eller innehar ett aktuellt spelarkonto.
  (xxvii) När du öppnar ett spelarkonto kommer du inte att ange någon information eller något påstående till oss som är osant, falskt, inkorrekt eller missledande.
6. Registrering och öppning av ditt spelkonto och medlemskap
6.1 För att kunna spela och satsa hos MANSIONPOKER.COM och använda tjänsterna måste du fylla i ansökan om kontoöppning och medlemskap på det sätt som anges på webbplatsen/webbplatserna ("medlemsansökan").
6.2 Du intygar och godkänner att all information du lämnar när du registrerar dig och fyller i medlemsansökan är riktig, sann och fullständig på alla sätt inklusive ditt namn i medlemsansökan ("medlemsnamnet"), källorna till dina medel (inklusive relevanta bankkonton och kortnummer) samt din bostadsadress.
6.3 Vi kommer att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att se till att den personliga information som du lämnar till oss förblir konfidentiell och behandlas i enlighet med vår Sekretesspolicy som kan ändras när som helst. Vi kommer inte att rapportera eller avslöja din personliga information eller spelinformation om vi inte är skyldiga att göra det enligt gällande lagar och regler, enligt domstolsbeslut, på begäran av relevant spelmyndighet eller rättslig myndighet eller enligt dessa villkor. Det är ditt eget ansvar att hålla din personliga information hemlig. Vi förbehåller oss rätten att uppge och överföra din personliga information till våra respektive leverantörer av betalningstjänster och finansiella institutioner i den utsträckning som det behövs för att kunna genomföra betalningar för tjänsterna som tillhandahålles genom webbplatsen, krävs enligt gällande lagar och regler eller begärs av relevant spelmyndighet eller rättslig myndighet.
6.4 Det är också ditt eget ansvar att kontrollera att de lagar som gäller dig inte förbjuder att du använder och kommer åt webbplatsen/webbplatserna och den information som finns på dem, hämtar och installerar programvaran och/eller använder och deltar i tjänsterna.
6.5 För att styrka din medlemsansökan behöver vi ytterligare identitetsbevis, till exempel giltig fotolegitimation och betal-/kreditkort. Om den information som du ursprungligen har lämnat ändras skall du omedelbart meddela oss om ändringarna. För att kunna kontrollera ditt namn och din adress förbehåller sig MANSIONPOKER.COM rätten att bland annat bekräfta namn och adress per post. MANSIONPOKER.COM kan, efter eget godtycke, genomföra ytterligare säkerhetskontroller av den information som du lämnar. Genom att godkänna dessa villkor ger du MANSIONPOKER.COM tillstånd att komma åt, använda, bearbeta och lagra resultaten av eventuella identitetskontroller eller andra kontroller som görs för dig.
6.6 Vi förbehåller oss rätten att avslå din medlemsansökan utan att meddela dig eller ange något skäl.
6.7 Om vi upptäcker att du har mer än ett konto hos MANSIONPOKER.COM förbehåller vi oss rätten att efter eget godtycke behandla alla konton som du har hos MANSIONPOKER.COM som ett enda sammanslaget konto, eller att avsluta det här avtalet.
7. Satsningar och godkännande av satsningar
7.1 Vi tar emot satsningar i spel, sportevenemang och andra händelser som annonseras på webbplatsen/webbplatsen och/eller genom enheterna från gång till annan. Alla sådana satsningar lyder under de av husets satsningsregler som gäller för respektive evenemang eller spel, samt under dessa villkor. Om ett påtagligt fel eller misstag inträffar, eller om en felaktig deltagare listas för något evenemang, ogiltigförklaras alla satsningar på evenemanget. Vid fel i MANSIONPOKER.COMs spelsystem förbehåller sig MANSIONPOKER.COM rätten att ogiltigförklara vissa eller alla satsningar.
7.2 Utan förfång för andra föreskrifter i dessa villkor förbehåller MANSIONPOKER.COM sig rätten att helt efter eget godtycke neka alla, eller delar av, vilken satsning som helst utan att uppge något som helst skäl.
7.3 Vi tar endast emot satsningar som görs via Internet med hjälp av enheterna i enlighet med dessa termer och villkor. Satsningar tas inte emot i någon annan form (per post, e-post, fax eller något annat) och ogiltigförklaras om de inkommer i annan form oavsett resultat. Alla satsningar hos MANSIONPOKER.COM betraktas som gjorda, mottagna och godkända på Gibraltar.
7.4 I enlighet med paragraf 7.1, 7.9, 7.10 och 7.12i detta avtal betraktas satsningar som giltigt placerade om ditt användarnamn och lösenord har angivits rätt och alltid under förutsättning att det finns tillräckliga medel på ditt konto.
7.5a Du ansvarar för alla aktiviteter och transaktioner som sker genom användning av följande (eller någon kombination av följande):
  (i) ditt namn;
  (ii) ditt kontonummer;
  (iii) ditt användarnamn och lösenord;
oavsett om användningen av föregående har godkänts av dig eller ej.
7.5b Du bör hänvisa till våra Ansvarsfullt spelande bestämmelser för att säkraställa att minderåriga inte är tillåtna och även hindras från att få tillgång till ovanstående uppgifter och / eller ditt betalkort / kreditkorts detaljer så att de kan spela på riktigt med oss:
  (i) Vi skall utgå ifrån att du alltid uppfyller regel 7.5 och att alla spelar med sitt egna konto och inte av en minderårig;
  (ii) Om du skulle vara medveten om att en minderårig spelar med ditt konto bör du kontakta din lokala polis och få en skriftlig rapport samt ärendets referens nummer eller motsvarande och sedan överlämna det samma till oss där vi kommer rapportera till vår tillsynsmyndighet och hantera ärendet i enlighet med Gibraltars lagstiftning;
7.6 Det är ditt eget ansvar att kontrollera att din satsning är korrekt. I enlighet med paragraf 7.1, 7.9, 7.10, 7.12 och 7.17 i det här avtalet kan dina satsningar när de har gjorts och godkänts av oss inte ångras, dras tillbaka eller ändras och skall betraktas som avgörande bevisning i fråga om dina satsningar.
7.7 Observera att alla satsningar loggas och registreras i vår transaktionsdatabas. MANSIONPOKER.COMs transaktionsloggar skall betraktas som avgörande bevis på alla transaktioner och tidpunkter för dessa.
7.8 I enlighet med paragraf 7.1, 7.9, 7.10, 7.12 och 7.17 i detta avtal bedöms satsningar som giltiga och godkända av MANSIONPOKER.COM när ett transaktions-ID visas på din skärm som motsvaras i din transaktionshistorik.
7.9 Inga satsningar accepteras efter att ett evenemang har börjat och/eller om resultatet av ett evenemang är känt vid den tidpunkt då du gör satsningen. Om något evenemang av misstag lämnas öppet för satsningar efter att evenemanget har börjat och/eller om resultatet av evenemanget är känt, förbehåller MANSIONPOKER.COM sig rätten att neka eller ogiltigförklara sådana satsningar utan att meddela dig. Godtagandet av en satsning eller någon del därav sker helt enligt MANSIONPOKER.COMs godtycke. För att undvika tvivelsmål förbjuder denna paragraf inte satsningar under spelets gång eller i halvtid.
7.10 Annonserade starttider för de evenemang som visas på webbplatsen tillhandahålles endast i informationssyfte. Om en satsning av någon anledning godkänns av misstag av MANSIONPOKER.COM efter att ett evenemang eller en match har börjat, förbehåller MANSIONPOKER.COM sig rätten att stryka satsningen.
7.11 Om inget annat anges i reglerna för respektive sport eller evenemang avgörs resultatet av en match eller ett evenemang vad satsningar beträffar samma dag som matchen eller evenemanget avslutas. Eventuella senare utredningar som leder till att ett beslut ändras godkänns inte av MANSIONPOKER.COM, och det ursprungliga resultatet av satsningarna gäller.
7.12 I fråga om alla satsningar och tillhörande transaktioner är MANSIONPOKER.COMs beslut slutgiltigt och avgörande.
7.13 Du godkänner att vår slumptalsgenerator ("RNG") avgör blandning och giv av kort, resultat av kasinospel och andra slumpgenererade händelser som ingår i våra tjänster samt att sådan blandning eller giv av kort, resultat av kasinospel och andra slumpgenererade händelser som utförs av RNG, är slutgiltiga och avgörande.
8. Programlicens och säkerhet
8.1 Du bekräftar och godkänner härmed att den programvara som görs tillgänglig för dig (genom hämtning eller på annat sätt) för fjärranvändning på webbplatsen genom din enhet ingår i tjänsterna och tillhör MANSIONPOKER.COM och/eller dess licensgivare och att du inte övertar några rättigheter till denna programvara. Du får inte på något sätt eller med någon metod anpassa, kopiera, ändra, reproducera, lagra, sprida, visa, offentligt framföra, sända, inkludera i ett kabelprogram, publicera, överföra, sälja, hyra ut, leasa ut, licensiera eller på något annat sätt kommunicera eller tillgängliggöra sådan programvara för någon annan person eller på någon annan webbplats, onlinetjänst eller anslagstavla eller genom något annat medium och/eller någon annan enhet.
8.2 MANSIONPOKER.COM tilldelar dig härmed en personlig, icke-exklusiv, ej överförbar och indragbar licens för att installera och använda programvaran på din enhet/dina enheter ("licensen") UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT installationen och användningen sker genom en enhet för vilken du är huvudanvändare.
8.3 Programvaran licensieras och distribueras av MANSIONPOKER.COM endast i syfte att göra det möjligt för programvarans slutanvändare att helt komma åt och använda tjänsterna.
8.4 Du har inte rätt att:
  (i) installera eller ladda programvaran på en server eller annan nätverksenhet eller vidta åtgärder för att tillgängliggöra programvaran för någon annan person via något formulär, någon anslagstavla, någon onlinetjänst, någon fjärruppringning eller något nätverk;
  (ii) underlicensiera, tilldela, hyra ut, leasa, låna ut, överföra eller kopiera (annat än som uttryckligen medges på annan plats i detta avtal), din licence för att använda programmet eller distribuera kopior av programmet;
  (iii) låta någon annan person använda programvaran;
  (iv) skapa eller tillhandahålla någon metod (inklusive, utan begränsning, via emulatorer) genom vilken programvaran kan användas av andra;
  (v) översätta, avkoda, dekompilera, plocka isär, ändra, upptäcka eller skapa härledda verk baserade på, eller på annat sätt modifiera programmet
  (vi) kopiera eller översätta någon användardokumentation som tillhandahålls online eller i elektroniskt format, avkoda, dekompilera, plocka isär, ändra, adaptera, översätta, göra något försök att upptäcka källkoden till programmet eller skapa härledda verk baserade på hela eller delar av programmet;
  (vii) tränga in, få åtkomst till eller försöka tränga in i eller få åtkomst till eller kringgå vårt säkerhetssystem eller på något sätt inkräkta på (inklusive, men inte begränsat till, robotar och liknande enheter) med tjänsterna på webbplatsen, eller försöka göra några ändringar i programmet och/eller av några funktioner eller komponenter av det.
8.5 Du bekräftar och godkänner att programvaran och användardokumentationen för programvaran som tillhandahålles på webbplatsen/webbplatserna och/eller genom enheten/enheterna eller på annat sätt ägs av MANSIONPOKER.COM och/eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra former av immateriella rättigheter och äganderättigheter. Du bekräftar härmed att programvarans struktur, organisation och källkod är värdefulla affärshemligheter som tillhör MANSIONPOKER.COM och dess licensgivare. Du bekräftar att med undantag för de rättigheter som du tilldelas enligt licensen övertar du inte några rättigheter till eller intressen i programvaran och/eller användardokumentationen för programvaran.
8.6 Om det här avtalet av någon anledning avslutas, dras den utdelade licensen automatiskt in och du är skyldig att sluta använda programvaran samt avinstallera programvaran från din enhet.
8.7 PROGRAMMET LEVERERAS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER, VILLKOR, ÅTAGANDN ELLER FÖRPLIKTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, LAGSTADGADE ELLER ÖVRIGT. VI UTESLUTER HÄRMED ALLA IMPLICERADE TERMER, VILLKOR ELLER GARANTIER (INKLUSIVE ALLA BETRÄFFANDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST ÄNDAMÅL). VI GARANTERAR EJ ATT PROGRAMMET KOMMER ATT MOTSVARA DINA KRAV
8.8 VI GARANTERAR EJ ATT PROGRAMMET KOMMER ATT VARA OKRÄNKBART ELLER ATT DRIFTEN AV PROGRAMMET KOMMER ATT VARA FELFRI OCH UTAN AVBROTT ELLER ATT EVENTUELLA DEFEKTER I PROGRAMMET KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT PROGRAMMET ELLER SERVRARNA ÄR VIRUSFRIA. OM KOMMUNIKATIONS- ELLER SYSTEMFEL SKULLE INTRÄFFA I SAMBAND MED KONTOAVSLUT ELLER ANDRA FUNKTIONER ELLER KOMPONENTER I PROGRAMMET, ÄR VARKEN VI ELLER PROGRAMLEVERANTÖREN ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DE KOSTNADER, UTGIFTER, FÖRLUSTER ELLER ANSPRÅK SOM HÄRRÖR RESULTERAR FRÅN SÅDANA FEL. VIDARE RESERVERAR VI OSS RÄTTIGHETEN I HÄNDELSE AV SÅDANA FEL, ATT TA BORT ALLA RELEVANTA SPEL FRÅN PROGRAMMET OCH WEBBSIDAN OCH VIDTA ANDRA NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT KORRIGERA SÅDANA FEL
8.9 Du godkänner härmed att det inte ligger inom vår kontroll hur programmet används av dig. Du laddar ner och använder programmet på egen risk, och i inget som helst sammanhang är vi ansvariga inför dig vid eventuella direkta, följdskador eller särskilda skador och ekonomiska förluster av något slag (utom personskada eller dödsfall orsakade av vår försumlighet).
8.10 Programmet kan innehålla konfidentiell information som är hemlig och värdefull för programleverantören och/eller oss. Du har inte rätt att använda eller avslöja denna konfidentiella information förutom uteslutande i enlighet med termerna i det här avtalet.
8.11 Vi tillåter endast åtkomst till tjänsterna via säkra nätverk som använder kryptering av användarnamnet och lösenordet. Du kan inte spela och satsa utan att ha passerat vår säkerhetsinloggning för kunder
8.12 Du får inte använda tjänsterna för något kommersiellt syfte eller å en annan persons vägnar. Alla användning av tjänsterna är endast avsedd för dina privata syften
8.13 Du får inte låta någon tredjepart använda ditt spelarkonto för att använda online-kasinot och du själv får inte använda någon annan persons spelarkonto eller betalningsmetoder för att få tillgång till online-kasinot eller webbplatsen. Det åligger dig att förstå reglerna och procedurerna i spelen på online-kasinot och din användning av online-spel i allmänhet innan du spelar sådana spel.
8.14 Vi använder de bästa metoder som finns tillgängliga för att kryptera informationen om användarnamn och lösenord, och all övrig känslig information till och från klientapplikationen och våra servrar, för att skydda spelarna och oss från manipulationsförsök från någon tredje part. Du får inte bryta dig in, få tillgång till eller bryta dig in eller på annat sätt kringgå vår säkerhet. Om vi misstänker att du har försökt eller håller på att försöka bryta dig in, få tillgång till eller på annat sätt kringgå vår säkerhet eller programmet, har vi rätt att omedelbart avsluta din åtkomst till online-kasinot och/eller spärra ditt konto, och reserverar oss även rätten att informera berörda myndigheter.
9. Transaktionshantering
9.1 Vid användning av kredit- eller betalkort måste kortinnehavarens namn vara detsamma som medlemsnamnet. MANSIONPOKER.COM förbehåller sig rätten att inte genomföra en transaktion vid avvikelser mellan kortinnehavarens namn och medlemsnamnet.
9.2 Du ansvarar helt och hållet för att betala alla pengar som du är skyldig MANSIONPOKER.COM och/eller andra spelare (i tillämpliga fall). I fråga om alla betalningar som du gör intygar du att du inte kommer att göra eller begära chargebacks och/eller neka eller upphäva några sådana betalningar och att du kommer att ersätta MANSIONPOKER.COM för eventuella chargebacks, nekade transaktioner eller upphävda betalningar, samt för alla förluster och kostnader som MANSIONPOKER.COM ådrar sig till följd därav. MANSIONPOKER.COM kan helt efter eget godtycke sluta att tillhandahålla tjänster eller betalningar till vissa användare eller till användare som betalar med vissa kredit- eller betalkort.
9.3 I vinsterna ingår inte det satsade beloppet, vilket du bör tänka på när du gör din satsning.
9.4 Samtliga vinster sätts in på ditt konto. MANSIONPOKER.COM ansvarar inte på något sätt för medel/vinster som felaktigt sätts in på ett konto, och MANSIONPOKER.COM förbehåller sig rätten att vid det aktuella tillfället eller retroaktivt ogiltigförklara transaktioner där sådana medel ingår. Om medel sätts in på ditt konto av misstag är det din skyldighet att meddela MANSIONPOKER.COM omedelbart.
9.5 Du ansvarar själv för betalning av alla skatter eller avgifter som kan utgå för dina vinster, enligt gällande lagar.
10. MANSIONPOKER.COM är inte förtroendeman eller förvaltare för mottagna medel
10.1 Som ett villkor för att få göra satsningar på spel, sportevenemang och andra evenemang som annonseras på webbplatsen/webbplatserna och/eller genom enheten/enheterna hos MANSIONPOKER.COM i enlighet med dessa termer och villkor ("transaktioner"), bekräftar du härmed och samtycker till att när sådana transaktioner medför att du överför medel till MANSIONPOKER.COM uppstår ingen förtroenderelation mellan parterna. I synnerhet förvaltas sådana medel inte av MANSIONPOKER.COM som förtroendeman eller förvaltare å dina vägnar, och inga förtroendeplikter uppstår för MANSIONPOKER.COM gentemot dig, förutom att MANSIONPOKER.COM när du gör sådana betalningar är skyldigt att redovisa medlen som en skuld från MANSIONPOKER.COM till dig, alltid under och i enlighet med dessa villkor samt MANSIONPOKER.COMs uttagspolicy.
11. Inaktiva spelarkonton och relaterad administration
11.1 "Inaktiva" spelarkonton definieras som spelarkonton som du inte öppnar eller använder för satsningar med riktiga pengar under en period på 180 dagar i följd.
11.2 När ditt spelarkonto bedöms vara inaktivt har vi rätt att debitera dig en administrationsavgift på 5% av ditt totala saldo (”administrationsavgift”). Det lägsta beloppet vi tar i administrationsavgift är $15 och det maximala är $500 eller i motsvarande annan valuta. Vi drar av administrationsavgiften från saldot från ditt spelarkonto trettio (30) dagar efter den dag då ditt konto blir inaktivt. Avgiften upprepas sedan med intervall på 30 dagar. Du kommer att få 30 dagars varsel via e-post om att ditt konto är på väg att bli vilande och utsattas för administrativa avgifter.
11.3 Vi slutar dra av administrationsavgiften från saldot för ditt spelarkonto om spelarkontot återaktiveras genom att du använder det för satsningar med riktiga pengar.
11.4 När saldot för ditt spelarkonto är lika med noll och/eller står på minus som en följd av administrationsavgiften stängs spelarkontot.
11.5 Även om du väljer att inte återaktivera ditt spelarkonto så kan du kontakta kundtjänst när som helst och begära att hämta ditt saldo.
11.6 Om ditt spelarkonto förbli vilande, och inte användas för spel eller satsningar av riktiga pengar, under en sammanhängande period av 180 dagar, efter att det blivit vilande, och det fortfarande finns en balans, kommer vi fortsätta kontakta dig i syfte att betala tillbaka eventuellt kvarvarande saldo. Om vi efter ett år som ditt konto varit vilande fortfarande inte hört någonting ifrån dig kommer ditt saldo annulleras och ditt konto att stängas.
11.7 Vilande administrationsavgifter kommer inte att återinföras.
12. Uttag av vinster
12.1 Dina vinster från avgjorda spel sätts in på ditt konto och kan tas ut i enlighet med vår uttagspolicy efter uppvisande av en kopia av giltig fotolegitimation och/eller kredit-/betalkort på ett för oss tillfredsställande sätt.
12.2 Om din kortutfärdare tillåter det kan dina vinster sättas in på det kredit- eller betalkort som användes vid den ursprungliga deponeringen. Check eller banköverföring ställs endast till medlemsnamnet, och om en deponering har gjorts med kredit- eller betalkort måste detta även överensstämma med namnet på den registrerade kortinnehavaren.
12.3 Om värdet av en deponering inte spelas igenom helt innan uttag begärs förbehåller MANSIONPOKER.COM sig rätten att debitera ditt konto med en avgift som täcker alla rimliga kostnader för såväl deponeringen som uttaget. Om så är nödvändigt kan uttagsbeloppet sänkas därefter.
12.4 Alla bankavgifter som MANSIONPOKER.COM ådrar sig i samband med någon av dina speltransaktioner skall bekostas och ersättas av dig, och MANSIONPOKER.COM har rätt att dra av och kvitta sådana avgifter mot vinster som betalas till dig eller mot ditt konto.
12.5 Mansion kommer i rimlig utsträckning att försöka överföra spelarnas pengar med den metod de föredrar. Om det är nödvändigt enligt lokala lagar och föreskrifter, och för båda parters säkerhet, förbehåller sig Mansion rätten att överföra spelarnas vinster med den lämpligaste betalningsmetoden enligt Mansions gottfinnande.
13. Kampanjer och bonusar
13.1 Alla kampanjer, bonusar och specialerbjudanden lyder under dessa villkor samt eventuella särskilda kampanjvillkor som MANSIONPOKER.COM kan införa när som helst i samband med dessa. MANSIONPOKER.COM förbehåller sig rätten att avbryta, dra in eller ändra sådana bonusar eller kampanjer, och/eller de särskilda villkor som styr dessa, när som helst.
13.2 I händelse av att MANSIONPOKER.COM har anledning till att tro att en användare missbrukar eller försöker missbruka en bonus eller annan kampanj med hjälp av olika system eller strategier eller tar till sin hjälp någon form av programvara eller system bugg för att dra nytta av systemet, kan MANSIONPOKER.COM efter eget godtycke blockera, neka, stänga av och/eller blockera alla användare från bonusar eller uppgraderingar, återkalla alla tillhörande lojalitetspoäng och/eller neka utbetalning av intäkter på ett sådant sätt vi anser lämpligt för spelaren i fråga. MANSIONPOKER.COM kommer därefter att handla i god tro för att avgöra huruvida det var fusk på riktigt eller ett försök till fusk. Endast ett kampanjanspråk per hushåll (enligt paragraf 13.5 nedan), beträffande försök att manipulera inmatningsprocessen, kampanjens användning eller brott mot kampanjreglerna.
13.3 Observera att när du överför dina vinster tas bonusen bort från ditt konto.
13.4 Vi strävar efter att sätta in eventuella kampanjpoäng på ditt konto inom en affärsdag, och normalt sätts de in ännu snabbare. Kampanjbonusar som tjänas över en viss tidsperiod, som helg- eller månadsbonusar, delas ut inom en affärsdag efter att den aktuella tidsperioden är avslutad, till exempel på måndagen efter helgen eller den första affärsdagen påföljande månad.
13.5 Varje kampanj kan bara utnyttjas en gång per person, hushåll, familj, bostadsadress, e-postadress, kreditkortsnummer eller delad datormiljö som ett bibliotek, en arbetsplats, en studentkår, ett universitet eller en skola.
13.6 Om inget annat specifikt anges går det inte att kombinera två kampanjer och kampanjerna gäller endast för deponeringar och satsningar på MANSIONPOKER.COMs hämtade program.
14. Friskrivning
14.1 Du samtycker till att helt friskriva MANSIONPOKER.COM, dess aktieägare, anställda, tjänstemän, direktörer, licenstagare, distributörer, samarbetspartner, dotterbolag och representanter från allt ansvar för förluster, skador eller krav (inklusive rimliga juridiska kostnader) i fråga om det förestående som kan uppstå som resultat eller konsekvens av din åtkomst av webbplatsen/webbplatserna, hämtning eller installation av programvaran, satsning och/eller annan användning av tjänsterna, programvaran och/eller informationen och/eller på grund av brott mot dessa villkor och/eller husets satsningsregler.
15. Friskrivningar och särskilda varningar
15.1 Satsning sker helt frivilligt, efter egen bedömning och på egen risk. Genom att delta i satsningarna intygar du att du inte anser tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna och informationen vara stötande, otrevliga, orättvisa eller oanständiga. Inom vissa rättskipningsområden har man inte tagit ställning till om online- och/eller offshore-spel är lagligt, medan man inom andra särskilt har lagstiftat mot onlinespel inom det aktuella rättskipningsområdet och/eller offshore. Det är inte vår avsikt att någon ska använda och komma åt webbplatsen/webbplatserna, informationen och/eller tjänsterna där sådan användning eller åtkomst är olaglig. Tillgängligheten av tjänsterna, informationen och webbplatsen/webbplatserna ska inte betraktas som ett erbjudande, ett förslag eller en inbjudan från oss till att använda eller komma åt dessa i något land där sådan användning eller åtkomst är olaglig. Det är helt och hållet ditt eget ansvar att efterleva de lagar som gäller dig och MANSIONPOKER.COM lämnar inga som helst försäkringar om att tjänsterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna eller informationen är tillåten enligt några lagar som gäller dig.
15.2 Tjänsterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna och informationen tillhandahålles i befintligt skick. Förutom där så särskilt anges i dessa villkor lämnar MANSIONPOKER.COM inga försäkringar eller garantier av något slag i fråga om tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran eller informationen. I den maximala utsträckning som medges enligt lag utesluts härmed alla försäkringar eller garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, lagstadgade eller andra, i fråga om tjänsterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna och informationen. MANSIONPOKER.COM garanterar inte att tjänsterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna eller informationen är korrekta, tidsmässigt lägliga, säkra, fria från avbrott, fel eller yttre störningar av något slag, eller att något identifierat fel kommer att åtgärdas. MANSIONPOKER.COM garanterar inte att tjänsterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna, informationen eller de servrar som gör dessa tillgängliga är fria från datorvirus, spionprogram, annonsprogram eller andra skadliga, destruktiva eller förvanskande koder, program, data, makron eller några andra komponenter som kan påverka någon enhet och/eller data på enheten. Du samtycker till att själv vidta säkerhetsåtgärder (på egen bekostnad) för att se till att de förlopp, åtgärder och/eller enheter som du nyttjar för att använda eller komma åt tjänsterna, installera programvaran och använda webbplatsen/webbplatserna inte utsätter dig för risk för datorvirus, spyware, adware eller annan skadlig, destruktiv eller förvanskande datorkod eller andra former av störningar eller skador på ditt eget datorsystem, andra enheter eller data på dessa.
15.3 I händelse av system- eller kommunikationsfel i samband med utbetalning av pengar eller andra aspekter av tjänsten har MANSIONPOKER.COM inga skyldigheter gentemot dig till följd av sådana fel, och MANSIONPOKER.COM förbehåller sig rätten att ogiltigförklara satsningar som påverkas av sådana fel samt vidta åtgärder för att rätta till sådana fel, störningar eller skador på ditt datorsystem, andra enheter eller data på dessa.
15.4 MANSIONPOKER.COM skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador, förluster eller utgifter, inklusive eventuella störningar eller skador på dina enheter eller data på dessa, i samband med din åtkomst av, användning av eller deltagande i tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran och informationen. MANSIONPOKER.COM frånsäger sig dessutom helt alla eventuella garantier och försäkringar samt allt ansvar i fråga om alla aspekter av tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran och informationen, som kan tillhandahållas av tredje part, inklusive men inte begränsat till bredbandsleverantörer och telekommunikationsleverantörer, och är inte under några omständigheter ansvarigt för fel, brott eller utebliven handling från sådan tredje part.
15.5 MANSIONPOKER.COM, dess filialer, samarbetspartner, tjänstemän, anställda och representanter skall inte under några omständigheter hållas ansvariga för skador, förluster eller utgifter, inklusive men ej begränsat till direkta skador, indirekta skador, följdskador eller särskilda skador och ekonomiska förluster som uppstår i samband med din åtkomst eller användning av tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran och informationen, eller din hämtning, installation eller användning av programvaran, oavsett om MANSIONPOKER.COM förvarnats om att sådana kan uppstå. Under alla omständigheter skall i den utsträckning som medges enligt lag MANSIONPOKER.COMs totala ansvar gentemot dig för eventuella förluster eller skador (vare sig dessa inträffar genom avtal, juridisk kränkning, förpliktelse eller på annat sätt) i fråga om, och till följd av, eventuella angelägenheter, händelser och omständigheter direkt kopplade till någon satsning du gör hos oss inte överstiga summan av den aktuella satsningen.
15.6 Du bekräftar att hela eller delar av informationen kan vara tillfällig till sin natur och kan komma att revideras, ändras eller modifieras i enlighet med dessa villkor. Du bekräftar därmed att informationen endast tillhandahålles i informationssyfte och inte utgör några råd eller inbjudningar, samt att den inte faller under eller utgör grund för några bindande försäkringar, garantier, avtalsmässiga skyldigheter eller vederhäftigheter för din del av något slag.
15.7 Du bekräftar härmed, och samtycker till, att alla ansvarsfriskrivningar och begränsningar som ingår i dessa termer och villkor utgör en rättvis och rimlig fördelning av riskerna och fördelarna med avtalet mellan dig och MANSIONPOKER.COM, med alla faktorer medtagna i beräkningen inklusive utan begränsning värdet av de medel du överlämnar till MANSIONCOM. Dessutom bekräftar du att dessa friskrivningar och begränsningar skall genomföras till fullo i enlighet med gällande lag.
15.8 Om du har en tvist med avseende på resultat, något spel eller en händelse som gäller men inte begränsat till: resultat, bestämmelser och behandling från vår sida, tekniska eller andra störningar, etc, måste du lämna in ditt skriftliga klagomål till oss inom fjorton (14) dagar från den dag då resultatet av något spel eller evenemang. I den osannolika händelse av tvist eller skiljaktighet mellan oss inom denna 14-dagars period, resultatet som framgår på din enhet och resultaten i transaktionsförteckningarna, godkänner du att bevisningen från oss, inclusive men ej begränsat till resultatet i vårt systems transaktionsförteckningar certifierade av vår utsedda lämpligt kvalificerad person skall vara avgörande och ovedersägliga bevis för samma resultat.
16. Reservation beträffande rättigheter, avslutning, klagomål, kontostängning eller serviceavbrott
16.1 Förutom övriga rättigheter som MANSIONPOKER.COM har enligt detta avtal förbehåller MANSIONPOKER.COM sig rätten att efter eget godtycke ogiltigförklara vinster och återhålla eventuellt saldo på ditt satsningskonto, avsluta avtalet och/eller avbryta tillhandahållandet av tjänsterna/stänga av ditt konto om MANSIONPOKER.COM på rimliga grunder tror eller konstaterar något av följande:
  (i) du har mer än ett aktivt konto hos MANSIONPOKER.COM;
  (ii) medlemsnamnet inte överensstämmer med namnet på det kredit- eller betalkort eller annat betalningskonto som används för att göra inköp och deponeringar hos MANSIONPOKER.COM;
  (iii) du deltar i en MANSIONPOKER.COM-kampanj och drar dig ur den innan du har uppfyllt kampanjkraven;
  (iv) du lämnar felaktig eller missvisande registreringsinformation;
  (v) du har underlåtit att tillhandahålla begärd identifieringsinformation;
  (vi) du inte har uppnått myndig ålder;
  (vii) du kommer åt och deltar i tjänsterna från ett rättskipningsområde där det är olagligt att delta i tjänsterna;
  (viii) du deponerar pengar som härrör från kriminella eller andra olagliga eller obehöriga aktiviteter;
  (ix) det upptäcks att du fuskar eller försöker fuska eller har fuskat gentemot någon part, eller om MANSIONPOKER.COM fastställer att du har använt artificiell intelligens eller något annat system (inklusive maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system) som är specifikt avsett att besegra systemet, eller du befinns ha samarbetat eller försökt samarbeta med andra spelare för att lura MANSIONPOKER.COM (eller andra spelare);
  (x) du avsiktligt eller oavsiktligt har låtit någon annan använda ditt konto;
  (xii) du inte följer samtliga av dessa termer och villkor.
  (xiii) MANSIONPOKER.COM får kännedom om att du har spelat på någon annan onlinespelplats under några av de omständigheter som anges i paragraf 16.1 (i) till (xi) ovan.
  (xiv) du underlåter att meddela att du befinner dig i någon delstat i USA, District of Columbia eller något samvälde, territorium eller annat som tillhör USA och deltar i otillåtna tjänster.
16.2 Om tillhandahållandet av tjänsterna dras in och/eller ditt konto stängs av i enlighet med paragraf 15.1 ovan kommer tjänsterna bara att återinföras och/eller ditt konto öppnas efter att du vidtagit nödvändiga åtgärder (om det går att vidta sådana åtgärder) för att rätta till problemet och vi är helt nöjda med åtgärdandet.
16.3 Vi förbehåller oss rätten att efter eget godty>
  (i) vägra registrera en sökande att registrera sig på vår webbplats
  (ii) vägra att godta en satsning;
  (iii) ändra, avbryta, flytta, ändra och lägga till ett spel eller en turnering.
  (iv) Vi förbehåller oss rätten att ställa frågor om dig, inklusive beträffande kreditcheckar, hos tredejparts kredit- och finansiella institutioner, i enlighet med den information som du har lämnat oss.
  (v) I händelse av tvist rörande en satsning eller vinster är vårt beslut avgörande och bindande. Vi förbehåller oss rätten att innehålla varje utbetalning eller vinstbelopp tills den vinnande personens identitet har verifierats till vår belåtenhet, detta för att säkerställa att betalningen av vinstbeloppet verkligen görs till rätt person.
  (vi) Vi förbehåller oss rätten att förvägra utbetalning eller vinstbelopp tills den vinnande personens identitet har verifierats till vår belåtenhet, detta för att säkerställa att betalningen av vinstbeloppet verkligen görs till rätt person
samt att följa kraven kopplade till pengatvätt som gäller vid spelarens identitet.

I detta syfte förbehåller vi oss också rätten, att efter eget godtycke, kräva att du förser oss med ett attesterat ID eller motsvarande certifierat ID i enlighet med gällande lag i ditt rättskipningsområde. På grund av strikta krav på att motverka pengatvätt så kräver vi ett eller flera sorters dokument för att verifiera din identitet som beskrivs ovan. Om vi under en sammanhängande period på 180 dagar inte har fått de begärda verifikationsdokumenten från dig så kommer pengarna som återstår på ditt konto att avlägsnas och ditt konto kommer att stängas.

  (vii) Vi kan när som helst avslöja viss personlig information om dig till tredje part i enlighet med vår sekretesspolicy, som finns tillgänlig i vår sekretesspolicy.
  (viii) I den händelse att vi misstänker bedrägeri eller bedräglig aktivitet från din sida, eller om några av dina insättningar nekas, eller du inte kan förse oss med den dokumentation som krävs för att identifiera dig själv och/eller din ålder kommer vi frysa ditt konto. Vi har därmed rätt att förvägra dina utbetalningar och vinstbelopp som tillfaller dig, och om så krävs använda indrivning för att återfå betalningar som du är skyldig. Om det vid spel i live spel misstanke föreligger om korträkning förbehåller vi oss vidare rätten att innehålla varje uttagsbelopp från ditt konto som överskrider den ursprungliga depositionen.
Om ditt konto blir fruset till följd av denna klausul 16,3 (viii) under en sammanhängande period på 180 dagar, beror det på bristfällig förklaring eller bevis för legitimt spel. Pengarna som finns kvar på ditt konto kommer i detta fall annuleras och ditt konto kommer stängas

.

16.4 Du kan avsluta ditt konto när som helst och välja själv var vi kommer att kräva en bekräftelse på din skriftliga begäran (e-post, fax, brev men utom chat och SMS) som skickas till kontaktpersonens uppgifter angivna på våra hemsidor då och då, detta kommer att ske inom 48 timmar och behållningen återkallas i enhet med vår Uttagspolicy. Du behöver särskilt informera Kundservice och bekräfta det samma skriftligen om du av någon anledning vill kräva en omedelbar stängning av konto.
16.5 Om du tror att du behöver en paus från spelandet, vänligen kontakta vårt supportteam omedelbart och be dem att tillfälligt stänga av ditt konto och ange hur länge du vill att kontot ska stängas: en sjudagars ångersvecka, en månad betänketids period, en sex månader självexkluderings period; eller längre enligt dina önskemål.
16.6 Klagomål tas på stort allvar hos MANSIONPOKER.COM och handläggs i enlighet med Gibraltar Regulatory Authority guidelines.
Utifall att du har klagomål gällande någon del utav de tjänster vi tillhandahåller, vänligen skriv då epost till vår kundtjänst. Ett särskild förfarande för klagomål finns tillgängligt för att garantera att ditt klagomål loggförs och sedan handläggs snabbt och av rätt person. Dessutom finns ytterligare "eskaleringsförfaranden" utifall ärendet skulle kräva det.
17. Länkar till externa webbplatser
17.1 Webbplatsen/webbplatserna kan innehålla länkar till externa webbplatser utanför den/de webbplats/webbplatser som inte underhålls av MANSIONPOKER.COM. Länkar till externa webbplatser tillhandahålles endast för din bekvämlighet och MANSIONPOKER.COM ansvarar inte för, och åtar sig inte att se till, att innehållet på sådana länkar är korrekt, aktuellt och underhållet.
17.2 MANSIONPOKER.COM ansvarar inte för, har inga skyldigheter kring, har inte tillhandahållit eller granskat, godkänner eller stödjer inte och lämnar inga försäkringar eller garantier för innehållet eller sekretessrutinerna för de externa webbplatserna och eventuella produkter eller tjänster som annonseras, säljs eller på annat sätt görs tillgängliga på sådana externa webbplatser.
17.3 MANSIONPOKER.COM är inte skyldigt genom avtal, kränkning, försummelse eller något annat för några förluster eller skador av något slag som uppstår på något sätt i samband med din användning av länkar till externa webbplatser som tillhandahålles på webbplatsen/webbplatserna.
17.4 åvida inget annat uttryckligen anges skall MANSIONPOKER.COM under inga omständigheter betraktas som anslutet eller kopplat till något påstående, någon åsikt, något varu- eller tjänstemärke, någon logotyp eller något annat som visas på externa webbplatser, eller till några produkter eller tjänster som kan annonseras, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga på externa webbplatser, eller till ansvariga för eller ägare av de externa webbplatserna, eller till någon person som kan ha koppling till några externa webbplatser på något sätt.
18. Tillägg och borttagning av spel
18.1 Vi förbehåller oss rätten att, utan skyldigheter gentemot någon part, efter eget godtycke och utan meddelande till dig lägga till nya spel eller funktioner på webbplatsen/webbplatserna eller starta, upphöra med, ta bort, begränsa åtkomsten till eller ändra något spel eller någon funktion när som helst.
19. Brott mot dessa termer och villkor
19.1 MANSIONPOKER.COM förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som är tillgängliga enligt lag med avsikt på eventuella brott mot dessa villkor, inklusive rätten att neka eller begränsa åtkomsten av tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna och informationen för någon person, eller blockera åtkomsten från en viss Internet-adress eller genom andra enheter av tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna och informationen när som helst och helt efter eget godtycke utan att uppge några som helst skäl.
20. Företräde
20.1 Husets satsningsregler, i tillämpliga fall, samt eventuella övriga villkor som styr användningen och åtkomsten av tjänsterna, programvaran, informationen och webbplatsen/webbplatserna utgör en väsentlig del av dessa villkor.
20.2 I händelse av en konflikt mellan husets satsningsregler och eventuella övriga villkor som styr användningen och åtkomsten av tjänsterna, programvaran, informationen och webbplatsen och dessa villkor gäller om inte annat uttryckligen anges dessa villkor.
21. Force Majeure
21.1 Om MANSIONPOKER.COM inte uppfyller, eller uppfyller för sent, några av sina förpliktelser enligt dessa villkor på grund av händelser av vilket slag som helst över vilka MANSIONPOKER.COM inte råder, inklusive men inte begränsat till force majeure, ändringar i tillämpliga lagar eller regler, handling eller utebliven handling av regerings-, civil- eller militärmyndighet, domstolsbeslut, terrorhandling, blixtnedslag eller brand, strejk, lockout eller annan arbetsmarknadstvist, översvämning, torka, krig, uppror, stöld, överförings- eller systemfel, fel eller avbrott i telekommunikations- eller bredbandstjänster, fel i eller brist på ström eller strömutrustning, väder, jordbävning och naturkatastrof, utgör sådant bristande uppfyllande inte ett brott mot dessa villkor. Du samtycker till att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minimera konsekvenserna sådana händelser.
22. Avstående
22.1 Om MANSIONPOKER.COM vid någon tidpunkt inte genomdriver villkoren i avtalet skall detta inte tolkas eller bedömas som att MANSIONPOKER.COM avstår från sina rättigheter i enlighet härmed eller på något sätt påverka giltigheten av hela eller delar av dessa villkor eller förhindra MANSIONPOKER.COMs rätt att vidta ytterligare åtgärder.
23. Åtskillnad
23.1 I händelse av att några villkor eller delar av dessa bedöms av behörig myndighet som ogiltiga, olagliga eller utan laga kraft i någon grad, skall det aktuella villkoret eller delvillkoret anses skilt från återstående villkor som då fortsätter att gälla och ha laga kraft i den största utsträckning som lagen medger.
24. Styrande lagar och domsrätt
24.1 Du samtycker till att din åtkomst och användning av tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran, informationen samt tolkningen av dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Gibraltars lagstiftning.
24.2 Eventuella krav som uppstår genom eller i samband med dessa villkor skall:
  (i) om de inleds av dig vidarebefordras till, och slutligen avgöras genom, medling i London i enlighet med London Court of International Arbitrations (LCIAs) regler som gäller vid den aktuella tidpunkten och som betraktas som införlivade genom hänvisning i denna paragraf. Medlingsspråk skall vara engelska.
  (ii) om de inleds av MANSIONPOKER.COM efter MANSIONPOKER.COMs eget godtycke antingen:
a) vidarebefordras till och slutligen avgöras genom medling enligt paragraf 23.2(i) ovan; eller
b) i detta avseende underkastar du dig oåterkalleligen Gibraltars domstolars icke-exklusiva domsrätt, under förutsättning att sådan underkastelse inte påverkar MANSIONPOKER.COMs rätt att vidta rättsliga åtgärder inom något annat rättskipningsområde och att sådana rättsliga åtgärder i något rättskipningsområde inte hindrar MANSIONPOKER.COM från att vidta sådana rättsliga åtgärder inom något annat rättskipningsområde.

 

 

24/7 SUPPORT »   Int: 632-756-7873

Dear Player,

Due to regulations, we are currently not accepting players from your country.

Sincerely,