Omaha Poker tips

Omaha Poker tips

För att lyckas med att spela Omaha Poker måste du känna till spelets alla detaljer. Nedan kan du läsa om ett antal Omaha Poker tips för att hjälpa dig komma igång.

Omaha Poker är inte Texas Hold’em = Även om spelen är väldigt lika i struktur, finns det några grundläggande skillnader mellan dem. När du spelar Omaha Poker måste du spelar enligt de Omahas unika tankesätt och strategi.

Du måste inte se varje flopp = Även om dina fyra kort på handen ger dig ett mer flexibelt spel måste du komma ihåg att alla spelare har fått fyra kort. Lägg dig därför om du fått en hand som inte är värt mödan.

Spela Omaha

Var försiktig med din starthand = Överskatta inte värdet av ett högt par. Vinst  i Omaha Poker sker oftast med stege, färg eller kåk. Den bästa starthanden är den med klädda kort eller sammankopplade kort.

Analysera floppen = Det är viktigt att komma ihåg att alla dina motspelare har fyra kort att spela med och inte två. Om floppen ger delvis följdkort som exempelvis 7-T-J måste ha i åtanke att en av dina motståndare kan hålla en 8:a eller 9:a. Om ett par kommer upp i floppen kan det innebära att en eller flera av dina motståndare har kåk.

Om du inte håller vinnande kort, lägg dig! = Om dina kort inte passar floppen är det nog bäst att lägga sig. Det är troligtvis så att någon av dina motståndare håller en bra hand varför du inte borde lägga ned för mycket tid och energi denna omgång.

 

24/7 SUPPORT »   Int: 632-756-7873

Dear Player,

Due to regulations, we are currently not accepting players from your country.

Sincerely,