Hur man spelar Omaha Hi-Lo

Hur man spelar Omaha Hi Lo

Omaha Hi/Lo är en populär version av Omaha Poker där det krävs en bra förståelse för grunderna innan man kan spela på tävlingsnivå. Spelet skiljer sig från Omaha Poker då spelarna som fått den bästa handen och spelaren som fått den bästa sämsta handen delar på potten. Det är alltid någon som vinner den bästa handen men inte alltid någon som vinner den sämsta. I detta fall, om det inte blir någon kvalificerad sämsta hand, vinner den bästa handen hela potten.

Det är även möjligt för samma spelare att kamma hem hela potten. Detta om de lyckas forma sina kort till både den bästa och den sämsta handen.

Så vad räknas som den sämsta handen (“låg”)

För att en hand ska kvalificera som "låg" i Omaha Hi/Lo får inga av korten ha ett högre värde än åtta och inga par får finnas med. Stege eller färg med låga kort kan räknas som en "låg" hand och räknas då som en femkortshand i samma valörer.

Ess kan räknas som antingen ett högt eller lågt kort vilket betyder att en hand med 5 4 3 2 Ess skulle kunna vara en oslagbart låg hand men även göra jobbet i en stege och därmed kvalificera som en hög hand. En hand som beskrivits ovan kallas ofta för "The Wheel" och är en mycket stark hand i Omaha Hi/Lo spel.

Om två eller fler spelare har samma höga kort i sin "låga" hand, då tittar man på vem som har näst högst kort bland de låga korten, denna spelare förlorar. Den lägsta handen avgörs genom att först titta vem som har det högsta kortet.

Spela Omaha

Börja spela

Pokerspelet är identiskt med Omaha och Texas Hold'em när vi pratar om givarknapp och mörken.

Spela korten

Precis som i Omaha Poker måste spelare använda två kort från handen och tre kort från de gemensamma korten för att forma en hand. Spelaren kan använda vilka två hålkort som passar honom/henne bäst för antingen en låg hand eller en hög hand.

Satsningsrunda och gemensamma kort

Satsningsrundorna och utdelningen av korten är identiska med Omaha Poker och Texas Hold'em.

Visa korten

När det är dags att visa korten påverkar alla de fyra korten vem som vinner potten. Om ingen kvalificerar för lägsta hand tar spelaren med högsta hand hem hela potten. Annars delas potten lika mellan den som vunnit sämsta och lägsta hand.

Om mer än en spelare har en kvalificerad högsta hand eller lägsta hand delas potten mellan dem. Detta kallas "quartered" - då en vinnande spelare kan vinna en kvarts pott.

 

24/7 SUPPORT »   Int: 632-756-7873

Dear Player,

Due to regulations, we are currently not accepting players from your country.

Sincerely,